Arbeta inom rörläggning 

Något som många tycker är förvirrande gällande rörläggning nu för tiden är alla olika benämningar för aktörer som arbetar i branschen. Vissa kallar det för rörmokare, andra för rörläggare och i vissa fall benämns de VVS-montör. Faktum är att VVS-montör är den officiella jobbtiteln som används i branschen. I vardagligt tal brukar yrkesrollen kallas både rörmokare och rörläggare, varav båda namnen är korrekta. 

Vad gör en VVS-montör? 

VVS står för värme, ventilation och sanitet, vilket är det en VVS-montör får arbeta inom. Primärt handlar arbetsuppgifterna om allt arbeta som hör till vattenledningar och avloppsledningar. För följande jobb bör du anlitar ta hjälp av en certifierad VVS-montör. 

  • Rördragning i badrum, våtutrymmen eller kök, exempelvis under en renovering eller ett nybygge. 
  • Installation av diskbänk, badkar, toalettstol eller liknande inredning i våtrum. 
  • Installation av varmvattenberedare eller värmepump. 
  • Installation av något värmesystem som exempelvis element, elpanna eller solvärme. 
  • Om problem uppstått med dina rör eller ditt avlopp. 

En rörmokares kompetens 

En del privatpersoner som inte har någon utbildning inom rörläggning känner sig manade att ge sig på arbete med rör på egen hand – kontakta hellre Jour rörmokare i stockholm. För vissa typer av jobb kan det gå bra, för andra jobb är det inte någon bra idé. En certifierad rörmokare har nämligen otroligt utvecklad kunskap kring detaljer och tekniska lösningar gällande rörläggning. Om du själv gör ritningar när du ska renovera diverse våtutrymmen bör du därför alltid kontakta en rörmokare för att få input innan du sätter igång med renoveringen. Vissa tekniska detaljer har bara yrkeskunniga inom branschen koll på. Därfövr är det viktigt att du tar hjälp när din egna kompetens och inte vara rädd för att ställa frågor. När det kommer till rör och vatten bör du inte försöka spara in på pengar genom att ge dig på jobb du inte klarar av att utföra med hög kvalité. Det kan nämligen leda till svåra och kostsamma vattenskador som kan bli mycket dyrare att åtgärda än om du hade anlitat en rörmokare från första början. 

En rörmokare behöver vara kreativ i sitt arbete för att hitta kreativa och smarta lösningar. Yrket kräver även att man är lite tekniskt lagd eftersom många anläggningar för värme och kyla numera är datoriserade. En person som arbetar som VVS-montör arbetar delvis i privatpersoners hem och hjälper dem med diverse problem och installationer. De kan även arbeta på byggarbetsplatser, på industrier och vara anställda på ett fastighetsbolag, industribolag eller sjukhus. VVS-montörer arbetar ofta tillsammans i arbetslag på större arbetsplatser. När de åker hem till folk till deras hem brukar de ofta arbeta själva eller med någon kollega. Därmed kan yrket utföras både i team och självständigt, beroende på arbetssätt och arbetsform.