Effektiva diskdesinfektorer för total renhet

Inom vården behöver man rengöra alla typer av instrument som behöver rengöras eller där risk för smitta finns och man måste se till att det som använts är 100 % kliniskt rent, till exempel i ett laboratorium. En diskdesinfektor är en livsviktig utrustning och oftast ett krav i många verksamheter inom hela sjukvården.

Hur fungerar en diskdesinfektor?

En diskdesinfektors huvudsakliga uppgift är att rengöra och desinfektera på samma gång. Denna maskin kommer i många olika storlekar och med olika funktioner. Ett flertal företag säljer allt från bordsmodeller och underbänksmodeller till olika golvmodeller i varierande storlek. Vissa diskdesinfektioner är anpassade för specifika ändamål som till exempel desinfektorer för endoskopiutrustning. Ett flertal företag som tillverkar diskdesinfektorer har många olika modeller och med avancerade funktioner för bästa möjliga sterila resultat.

En diskdesinfektor börjar alltid med att skölja och diska. Till processen ansluts alltid ett kemiskt diskmedel som är uppbyggt på enzymer. Enzymer är ett protein som tillsätts för att påskynda den kemiska processen. Man kan också till vissa maskiner lägga till torkmedel som gör att godset ska torka snabbare.  Nästa steg är sköljning och sist desinficerande torkning. Viktigt att tänka på är att insatserna där man placerar instrumenten, är anpassade till rätt instrument.

Varför ska man välja en diskdesinfektor inom vården?

Det finns inte bara diskdesinfektorer utan även spoldesinfektorer, värmedesinfektorer, banddesinfektorer och tunneldesinfektorer. En diskdesinfektor är livsviktig inom alla sektorer i vården där risk för smitta genom virus och bakterier kan bli farlig och livshotande. En diskdesinfektor kan man behöva till glasskålar, narkosutrustning, operationsinstrument, men också till labbinstrument och alla typer av tillbehör i ett labb som kräver 100 % steril renhet. Utan en diskdesinfektor skulle smitta spridas både till patient och personal. read more

Read more